Rasklubben för miniature american shepherd kallas SMASK
www.miniatureamericanshepherd.se

Där finner du information kring rasens historia, rasstandard m.m

Sedan den 1 juli 2019 är korsavel mellan Australian Shepherd och Miniature American Shepherd tillåten och avkomman registreras som Miniature American Shepherd.
Detta för att uppfödare skall kunna bredda den ganska snäva avelsbasen och få in nytt blod och nya linjer till masarna. Det är en fantastisk tillgång om det sker på ett noggrant och ansvarsfullt sätt.